Portekizce

Vamos Falar Português - Portekizce Konuşalım

Seyahate çıktığımızda tamamen yabancı olduğumuz bir kültüre sahip kişilerle birkaç kelime olsun konuşabilmek ne kadar da zevklidir! Ancak o ülkenin dili çoğu zaman önümüzde bir engel oluşturur. Ancak Brezilya’da fazla zorluk çekmeyeceğinize inanıyoruz. Bunun nedeni Brezilyalıların sıcakkanlı ve iletişimi seven bir halk olmaları ve kelimelerle olmasa da en azından işaretlerle bir şekilde bu dil engelini aşabilmeleridir.

Portekizce, dünyanın her kıtasında, özellikle Brezilya, Portekiz, Angola gibi ülkelerde  ve Hindistan ile Çin'in bazı eyaletlerinde yaklaşık 250 milyon kişi tarafından konuşulan, Hint-Avrupa dil ailesinin Latin alt koluna bağlı olan bir dildir. İspanyolca, İtalyanca ve hatta Fransızca dillerine oldukça benzer.

Portekizceyi okumak fazla zor değildir çünkü Türkçe ile hemen hemen aynı şekilde okunur.  26 harfli Portekizce alfabesinde ı, k, ğ, ö, ş, ü, y harfleri yoktur. Okunuşu Türkçedekinden farklı olan harfler şunlardır:

c  :  kendinden sonra gelen harfe göre k, ş, s şeklinde okunur
ca, co, cu  :  k (ka, ko, ku) gibi okunur
ce, ci  :  s (se, si) gibi okunur
ch  :  ş gibi okunur
ç  :  s gibi okunur
gi  :  ji gibi okunur
gue, gui  :  ge, gi gibi okunur
h  :  Kelime başindaki h okunmaz
j  :  Lütfen dikkat! İspanyolcadaki gibi h okunmaz, j gibi okunur
l  :  Kelime sonunda u dibi okunur
q  :  k gibi okunur
s  :  Kelime başında veya sonunda s, ortasında z gibi okunur
x  :  Okunuşu kelimeye göre s, ş veya ks şeklinde değişir, belli bir kural yoktur

Aksanlar: Okunuşu kolaylaştıran bir başka etmen de bazı kelimelerde sesli harfin üzerine koydukları aksan işaretidir. Portekizcede birçok kelimede sesli harflerin üzerinde ´, ^ ve ~ aksanları kullanılır  (á, é, ô, ã gibi). Bu durumda vurgu aksanlı harfin üzerinde olacaktır. Aksan olmayan kelimelerde vurgu sondan bir önceki hecededir. İnceltme işareti (^) olan sesli harfler biraz daha kapalı okunur. Örneğin ê, e ile ı arasında bir ses ile okunur ancak pratikte e okuyabilirsiniz. Telaffuzu en zor olan aksan ise (~) aksanıdır. Sesli harfin genizden okunması gerektiği anlamına gelir. Örneğin São Paulo derken São, aşağı yukarı Sağn gibi okunur. İki sesli harf bir araya geldiğinde harflerden birinin üzerinde aksan yoksa tek harfmiş gibi okunur. Örneğin au a-u gibi ayrı okunmaz köpek havlaması gibi okunur. Aynı şekilde ai (ay), oi (oy) gibi okunur. Ancak aksan kullanıldığında yani aí yazıldığında iki hece gibi okunur.

İleriki sayfalarda seyahatiniz sırasında gerekli olabilecek sözcükleri hem görüp hem duyabileceksiniz.

Sözlük: Piyasada henüz bir Portekizce-Türkçe sözlük yoktur. Bir İspanyolca sözlük dillerin benzer olması nedeniyle yararlı olabilir ancak Brezilyalılar kendileriyle İspanyolca konuşulmasını sevmezler.

Her Hakkı Saklıdır © 2017 Brasilian Tour